Laravel Servis Konteyner – Laravel Türkçe Döküman

Merhabalar , bu laravel türkçe dökümanda laravel servis konteyner – laravel service container kısmını işleyeceğiz ve laravel servis konteyner – laravel service container kısmını türkçeye çevireceğim.

Servis Konteyner
Orjinal Link : https://laravel.com/docs/5.7/providers

Orjinal Döküman – İngilizce ve Hemen Altında Türkçesi Olacak Şekilde Sıralanmıştır.

Introduction

The Laravel service container is a powerful tool for managing class dependencies and performing dependency injection. Dependency injection is a fancy phrase that essentially means this: class dependencies are “injected” into the class via the constructor or, in some cases, “setter” methods.

Let’s look at a simple example:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\User;
use App\Repositories\UserRepository;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller
{
  /**
   * The user repository implementation.
   *
   * @var UserRepository
   */
  protected $users;

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @param UserRepository $users
   * @return void
   */
  public function __construct(UserRepository $users)
  {
    $this->users = $users;
  }

  /**
   * Show the profile for the given user.
   *
   * @param int $id
   * @return Response
   */
  public function show($id)
  {
    $user = $this->users->find($id);

    return view('user.profile', ['user' => $user]);
  }
}

In this example, the UserController needs to retrieve users from a data source. So, we will inject a service that is able to retrieve users. In this context, our UserRepository most likely uses Eloquent to retrieve user information from the database. However, since the repository is injected, we are able to easily swap it out with another implementation. We are also able to easily “mock”, or create a dummy implementation of the UserRepository when testing our application.

A deep understanding of the Laravel service container is essential to building a powerful, large application, as well as for contributing to the Laravel core itself.

Tür : Orjinal Metin


Giriş

Laravel servis konteyner’ı sınıf bağımlılıklarını yönetmek ve bağımlılık enjeksiyonunun yapılması için güçlü bir araçtır.
Bağımlılık enjeksiyonu süslendirilmiş bir kelimedir buradaki anlamı ise : sınıf bağımlılıklarını sınıfların içerisine kurucu methodlar veya bazı haber verici methodlar ile enjekte edilmesidir.

Basit bir örneğe göz atalım :

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\User;
use App\Repositories\UserRepository;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller
{
  /**
   * Kullanıcı deposu uygulaması.
   *
   * @var UserRepository
   */
  protected $users;

  /**
   * Yeni bir kontrolcü örneği oluştur.
   *
   * @param UserRepository $users
   * @return void
   */
  public function __construct(UserRepository $users)
  {
    $this->users = $users;
  }

  /**
   * Profili atfedilmiş kullanıcıya göster.
   *
   * @param int $id
   * @return Response
   */
  public function show($id)
  {
    $user = $this->users->find($id);

    return view('user.profile', ['user' => $user]);
  }

Bu örnekte , kullanıcı denetçisinin bir data kaynağından kullanıcıları almaya ihtiyacı var.Öyleyse , kullanıcıları alabilmesi için bir servisi enjekte edeceğiz.
Bu bağlamda , bizim kullanıcı depomuz çoğunlukla Eloquent’ı kullanıcı bilgilerini veri tabanından almak için kullanacaktır.
Ancak , depo enjekte olduğundan kolay bir şekilde onu başka bir uygulama ile değiştirebiliriz.
Ayrıca , kolay bir şekilde “taklit” veya sahte bir uygulama oluşturabiliyoruz uygulamamızı test ederken.

Laravel servis konteynerinin derinlemesine bir şekilde anlaşılması güçlü bir alt yapı inşaası için , büyük çaplı uygulamalar hemde laravel çekirdeiğinin kendisine eklemde bulunmak için gereklidir.

Tür : Çeviri


Binding

Binding Basics

Almost all of your service container bindings will be registered within service providers, so most of these examples will demonstrate using the container in that context.

There is no need to bind classes into the container if they do not depend on any interfaces. The container does not need to be instructed on how to build these objects, since it can automatically resolve these objects using reflection.

Simple Bindings

Within a service provider, you always have access to the container via the $this->appproperty. We can register a binding using the bind method, passing the class or interface name that we wish to register along with a Closure that returns an instance of the class:

$this->app->bind('HelpSpot\API', function ($app) {
  return new HelpSpot\API($app->make('HttpClient'));
});

Note that : We receive the container itself as an argument to the resolver. We can then use the container to resolve sub-dependencies of the object we are building.

Tür : Orjinal Metin


İlişkilendirme

Basit İlişkilendirmeler

Bir servis sağlayıcı içerisinde , her zaman $this->app özelliğine erişim izniniz bulunmaktadır.
Bind (ilişkilendirme) methodu ile bir ilişkilendirmeyi kayıt edebiliriz , kapanışa kadar (parantez kapanışları) adı geçen kaydetmek istediğimiz sınıf veya arayüz ismininin bir örneğini bize döndürür.

$this->app->bind('HelpSpot\API', function ($app) {
  return new HelpSpot\API($app->make('HttpClient'));
});

Bunu unutmayın : Aldığımız konteyner çözümleyiciye bir argünümandır.Daha sonra objelerimizin alt bağımlılıklarını çözümlemek için konteyner’i kullanabiliriz.

Tür : Çeviri


Binding A Singleton

The singleton method binds a class or interface into the container that should only be resolved one time. Once a singleton binding is resolved, the same object instance will be returned on subsequent calls into the container:

$this->app->singleton('HelpSpot\API', function ($app) {
  return new HelpSpot\API($app->make('HttpClient'));
});

Tür : Orjinal Metin


Bir Singleton (Tasarım Kalıbıdır) İlişkilendirmesi

Singleton medhodu bir sınıf veya arayüzü sadece bir kere çözümlenebilmesi için ilişkilendirir.
Bir kere singleton ilişkilendirmesi çözümlendiğinde , aynı obje örneği konteyner içerisinde ki bir sonraki cağrıyı döndürecektir yani singleton ile bir çağrı bir kere yapılır.

Tür : Çeviri

$this->app->singleton('HelpSpot\API', function ($app) {
  return new HelpSpot\API($app->make('HttpClient'));
});

Binding Instances

You may also bind an existing object instance into the container using the instance method. The given instance will always be returned on subsequent calls into the container:

$api = new HelpSpot\API(new HttpClient);

$this->app->instance('HelpSpot\API', $api);

Tür : Orjinal Metin


Örneklerin İlişkilendirilmesi

Ayrıca , var olan bir obje örneğinin konteyner içerisinde instance methodunu kullanarak ilişkilendirmesini yapabilirsiniz.
Verilmiş örnek konteyner içisinde her zaman sonraki çağrıda döndürülücektir.

$api = new HelpSpot\API(new HttpClient);

$this->app->instance('HelpSpot\API', $api);

Tür : Çeviri


Binding Primitives

Sometimes you may have a class that receives some injected classes, but also needs an injected primitive value such as an integer. You may easily use contextual binding to inject any value your class may need:

$this->app->when('App\Http\Controllers\UserController')
     ->needs('$variableName')
     ->give($value);

Tür : Orjinal Metin


İlişkilendirici Bağlaçlar

Bazen

Hüseyin Dalyan
Apex Legends , Fornite , PUBG Mobile ve GTA 5 gibi birçok oyun videosu paylaşıyorum , ayıca birçok bilgi içeriğide web sitemde mevcut. Youtube Kanalıma Abone Olmayı Unutma :)