4
(2)

Merhabalar , bu laravel türkçe dökümanda laravel yükleme kısmını işleyeceğiz ve laravel server gereksinimlerini türkçeye çevireceğim.

Laravel Yükleme ve Server Gereksinimleri 
Orjinal Link : https://laravel.com/docs/5.7#installation

Kaçırmadan Okuyun

Orjinal Döküman – İngilizce ve Hemen Altında Türkçesi Olacak Şekilde Sıralanmıştır.

Installation

Server Requirements

The Laravel framework has a few system requirements. Of course, all of these requirements are satisfied by the Laravel Homestead virtual machine, so it’s highly recommended that you use Homestead as your local Laravel development environment.

However, if you are not using Homestead, you will need to make sure your server meets the following requirements:

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension

Tür : Orjinal Metin


Kurulum

Server Gereksinimleri

Laravel framework’ünün çalışabilmesi için bazı ön gereksinimleri vardır. Tabiki de , tüm bu gereksinimler Laravel Homestead sanal makine tarafından karşılanıyor , bu yüzden kişisel laravel geliştirme ortamı olarak Homestead kullanmanız bir hayli önerilmektedir.

Kısaca , eğer Homestead kullanmıyorsanız , serverinizin aşşağıdaki gereksinimleri sağladığından emin olun.

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Eklentisi
 • PDO PHP Eklentisi
 • Mbstring PHP Eklentisi
 • Tokenizer PHP Eklentisi
 • XML PHP Eklentisi
 • Ctype PHP Eklentisi
 • JSON PHP Eklentisi

Tür : Çeviri


Installing Laravel

Laravel utilizes Composer to manage its dependencies. So, before using Laravel, make sure you have Composer installed on your machine.

Via Laravel Installer

First, download the Laravel installer using Composer:

composer global require "laravel/installer"

Make sure to place composer’s system-wide vendor bin directory in your $PATH so the laravel executable can be located by your system. This directory exists in different locations based on your operating system; however, some common locations include:

 • macOS: $HOME/.composer/vendor/bin
 • GNU / Linux Distributions: $HOME/.config/composer/vendor/bin

Once installed, the laravel new command will create a fresh Laravel installation in the directory you specify. For instance, laravel new blog will create a directory named blogcontaining a fresh Laravel installation with all of Laravel’s dependencies already installed:

laravel new blog

Tür : Orjinal Metin


Laravelin Yüklenmesi

Laravel bağımlılıklarını yönetmek için Composer’dan yararlanır.Bu yüzden , laravel’i kullanmadan önce , bilgisayarınızda composer’ın kurulmuş olduğundan emin olun.

HEMEN OKUYUN ! :  Laravel Servis Sağlayıcılar - Laravel Türkçe Döküman

Laravel Yükleyici Aracılığı ile

Öncelikle , laraveli composer’ı kullanarak indirin.

composer global require "laravel/installer"

Composer vendor bin dizininin $PATH içerisinde olduğundan emin olun böylelikle laravel sisteminiz tarafından çalıştırılabilir.Bu klasör işletim sisteminize göre farklı konumlarda bulunmaktadır.Özetle , bazı ortak konumları içeren liste :

 • macOS: $HOME/.composer/vendor/bin
 • GNU / Linux Distributions: $HOME/.config/composer/vendor/bin

Yükledikten sonra , laravel new komutu seçtiğiniz klasör altında yeni bir laravel kurulumu oluşturacaktır.Örneğin , laravel new blog komutu blog isminde bir klasör oluşturacaktır ve bu klasör içerisinde yeni bir laravel uygulaması ve bağımlılıklarını içeren kurulum gerçekleştirecektir.

laravel new blog

Tür : Çeviri


Via Composer Create-Project

Alternatively, you may also install Laravel by issuing the Composer create-project command in your terminal:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Local Development Server

If you have PHP installed locally and you would like to use PHP’s built-in development server to serve your application, you may use the serve Artisan command. This command will start a development server at http://localhost:8000:

php artisan serve

Of course, more robust local development options are available via Homestead and Valet.

Tür : Orjinal Metin


Composer aracılığı ile Proje Oluşturma

Alternatif olarak , laraveli komut satırınızdan Composer’a ait olan create-project komutunu düzenleyerek de kurabilirsiniz.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Yerel Geliştirme Sunucusu

Yerel bir php kurulumuna sahipseniz ve PHP’nin geliştirme sunucusunu uygulamanıza tahsis etmeyi isterseniz , artisan’ın serve komutunu kullanabilirsiniz.Bu komut http://localhost:8000: adresinde bir geliştirme sunucusu başlatacaktır.

php artisan serve

tabiki de , daha güçlü yerel geliştirme seçenekleri de Homestead ve Valet ile mevcuttur.

Tür : Çeviri


Configuration

Public Directory

After installing Laravel, you should configure your web server’s document / web root to be the public directory. The index.php in this directory serves as the front controller for all HTTP requests entering your application.

HEMEN OKUYUN ! :  Laravel Servis Konteyner - Laravel Türkçe Döküman

Configuration Files

All of the configuration files for the Laravel framework are stored in the config directory. Each option is documented, so feel free to look through the files and get familiar with the options available to you.

Directory Permissions

After installing Laravel, you may need to configure some permissions. Directories within the storage and the bootstrap/cache directories should be writable by your web server or Laravel will not run. If you are using the Homestead virtual machine, these permissions should already be set.

Application Key

The next thing you should do after installing Laravel is set your application key to a random string. If you installed Laravel via Composer or the Laravel installer, this key has already been set for you by the php artisan key:generate command.

Typically, this string should be 32 characters long. The key can be set in the .env environment file. If you have not renamed the .env.example file to .env, you should do that now. If the application key is not set, your user sessions and other encrypted data will not be secure!

Additional Configuration

Laravel needs almost no other configuration out of the box. You are free to get started developing! However, you may wish to review the config/app.php file and its documentation. It contains several options such as timezone and locale that you may wish to change according to your application.

You may also want to configure a few additional components of Laravel, such as:

 • Cache
 • Database
 • Session

Tür : Orjinal Metin


Yapılandırma

Public Dizini

Laravel’in kurulumunun ardından , web server dosyasını / kök dizinini public klasörü olarak yapılandırabilirsiniz.
Bu dizinde bulunan index.php uygulamanıza gelen tüm HTTP istekleri için ön denetleyici görevi görür.

HEMEN OKUYUN ! :  Laravel Servis Sağlayıcılar - Laravel Türkçe Döküman

Dosyaların Yapılandırılması

Laravel framework’e ait tüm yapılandırma dosyaları config dizini içerisinde depolanmaktadır.
Tüm opsiyonlar dökümanize edilmiştir , bu yüzden dosyalara bakmaktan ve ayarlar yapmaktan çekinmeyin.

Dizin İzinleri

Laravel kurulumunun ardından bir kaç izni yapılandırmaya ihtiyacınız olabilir.Storage ve Bootstrap/Cache klasörleri web sunucunuz tarafından yazma iznine sahip olmalıdır aksi halde laravel çalışmayacaktır.Fakat eğer kişisel bilgisayarınızda / localhost’da homestead çalışıyorsanız bu aralar zaten yüklü olarak gelir.

Uygulama Anahtarı

Laravel kurulumu ardından yapmanız gereken diğer şey ise string olarak rastgele bir uygulama anahtarı oluşturmaktır.Fakat laravel’i composer aracılığı ile kurduysanız bu anahtar sizin için otomatik olarak php artisan key:generate komutu çalıştırılıp oluşturulmuş demektir.

Tipik bir anahtar 32 karakter uzunluğuna sahiptir.Anahtar .env dosyası içerisinden ayarlanabilir.Eğer .env.example dosyasını .env olarak yeniden düzenlemediyseniz eğer şimdi düzenlemelisiniz.Eğer uygulama anahtarı ayarlanmazsa kullanıcı sessionlarınız diğer şifreli datalarınız güvende değillerdir !

Ek Yapılandırma Ayarları

Laravel neredeyse bir kaç ayar hariç başka hiçbir ayara ihtiyaç duymaz.Uygulamanızı geliştirmeye başlamakta tamamen özgürsünüz.Bu arada , config/app dosya ve dökümanına isterseniz göz atabilirsiniz.Bu kısım birtakım ayar ve opsiyonları içerir timezone ve locale ayarlarını uygulamanıza özel değiştirebilirsiniz.

Birkaç ayarı daha değiştirmek isteyebilirsiniz , örneğin :

 • Ön Bellekleme
 • Veritabanı
 • Oturum

Tür : Çeviri


 

Beğendiniz mi ?

Tıklayarak puan verin !

Toplam puan 4 / 5. Oy sayısı : 2